procházet stopu
Právní upozornění
Pokud chcete použít jakýkoli obsah nebo informace na webových stránkách společnosti Ningbo Supu Electronics Co., Ltd., přečtěte si prosím podmínky použití.Vezměte prosím na vědomí, že přístup na tuto webovou stránku a/nebo její používání (jako je kopírování jakýchkoli informací atd.) představuje váš souhlas s těmito podmínkami použití.Pokud tyto podmínky používání nepřijímáte, opusťte prosím a přestaňte používat tuto stránku.Tato webová stránka a všechny její podřízené webové stránky (společně označované jako „tato webová stránka“) jsou publikovány a spravovány společností Ningbo Supu Electronics Co., Ltd.Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto právním upozornění ("Podmínky použití").Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Podmínky používání můžeme kdykoli změnit nebo revidovat.Proto byste měli navštívit tyto stránky s podmínkami použití pokaždé, když navštívíte tento web.Vaše další používání této stránky poté, co jsme změnili nebo revidovali podmínky použití, představuje váš souhlas s novými podmínkami použití.


Veškerý obsah na této webové stránce, včetně všech obrázků, softwaru, textu a grafiky, tlačítek, klíčových slov, štítků a celkového vzhledu (dále jen „Obsah“), je chráněn národními zákony a mezinárodními smluvními autorskými právy.Loga, ochranné známky společnosti a odznaky obsažené na této webové stránce jsou ochrannými známkami a dalšími právy společnosti Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nebo jejích poskytovatelů obsahu.Bez omezení výše uvedeného není povoleno používat obsah této webové stránky jinak, než je zde uvedeno.Porušení tohoto ustanovení poruší práva duševního vlastnictví společnosti Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nebo jejích poskytovatelů obsahu a společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nebo její poskytovatelé obsahu mohou podniknout právní kroky na ochranu těchto práv.


Obsah této webové stránky lze číst a tisknout a dokumenty na této webové stránce lze distribuovat za předpokladu, že mohou být použity pouze pro informační účely a nekomerční osobní účely, a měla by být uvedena společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. při používání dokumentů.Není dovoleno vyměňovat, upravovat, prodávat nebo distribuovat jakýkoli obsah této webové stránky.Tiskové zprávy a další dokumenty označené jako veřejné mohou být použity ve veřejné komunikaci za předpokladu, že je uveden zdroj informací.


Pokud zašlete sdělení nebo materiály na tuto webovou stránku e-mailem nebo jinak, nebude-li uvedeno jinak, bude veškerá taková komunikace považována za nedůvěrnou a nepodléhající autorským právům.Společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. může volně používat jakýkoli obsah, názory, odborné znalosti nebo techniky obsažené ve zprávách, které posíláte na tuto webovou stránku, pro jakýkoli účel bez jakékoli kompenzace.Nicméně souhlasíte a rozumíte tomu, že společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. není povinna přijmout žádné takové myšlenky nebo materiály a nemáte žádné právo si takové použití vynucovat.


Pro vaše pohodlí mohou tyto webové stránky obsahovat odkazy na internetové stránky vlastněné, publikované a spravované třetími stranami.Vezměte prosím na vědomí, že protože takové propojené webové stránky nejsou pod naší kontrolou, společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek.Odkazování na tuto webovou stránku je zakázáno bez svolení společnosti Ningbo Supu Electronics Co., Ltd.Odkazy nevytvářejí a nemohou vytvářet ani představovat právní spojení mezi Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. a třetími stranami.Společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, rady, prohlášení, produkty nebo služby třetích stran nebo jakékoli přísliby, záruky nebo záruky za své produkty a služby, stejně jako za výkon nebo kvalitu produktu.


Jakýkoli software, který lze stáhnout z této webové stránky (dále jen „software“), je chráněn autorským právem společnosti Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. nebo jejího poskytovatele obsahu.Stažení softwaru je pouze pro osobní použití koncového uživatele a použití softwaru bude v souladu s licenční smlouvou koncového uživatele, která je připojena k softwaru nebo je součástí softwaru (dále jen „licenční smlouva“).Jakékoli kopírování nebo redistribuce softwaru v rozporu s licenční smlouvou podléhá občanskoprávním a trestním postihům.


Bez omezení výše uvedeného je kopírování softwaru na jakýkoli jiný server nebo umístění pro další reprodukci nebo redistribuci výslovně zakázáno.Pokud se na software vztahuje jakákoli záruka, budou se řídit pouze podmínkami licenční smlouvy.S výjimkou záruky uvedené v licenční smlouvě se společnost Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. zříká jakýchkoli záruk a podmínek prodejnosti, zvláštního účelu, kvalifikace nebo nedotknutelnosti.


Obsah těchto webových stránek může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.Ningbo Supu Electronics Co., Ltd. si vyhrazuje právo provést nezbytné změny obsahu bez předchozího upozornění.Společnost se ze všech sil snažila zajistit správnost obsahu těchto webových stránek, ale vzhledem k potřebám vývoje trhu a vývoje produktů může být příslušný obsah kdykoli aktualizován nebo upraven podle aktuální situace bez předchozího upozornění, omlouváme se za nepříjemnosti.Online přenos nemůže být XNUMX% důvěrný a bezpečný.Berete na vědomí, že jakékoli zprávy nebo informace odeslané na této webové stránce mohou být čteny nebo zachyceny ostatními.Své heslo také nikomu nedávejte.Pokud sdílíte svůj počítač s dalšími lidmi, měli byste se také odhlásit z webu a po dokončení zavřít okno prohlížeče.


Pokud na této webové stránce zveřejníte informace nebo přidáte komentáře, dáváte této webové stránce právo upravovat, kopírovat, šířit, vytvářet odvozená díla a publikovat v jakékoli formě nebo v médiích vybraných tímto webem.Kromě toho nesete výhradní odpovědnost za všechny své akce na tomto webu.Níže jsou uvedena některá, ale ne všechna porušení, která by mohla způsobit ztrátu přístupu na tyto stránky: Zveřejňování nezákonného, ​​obscénního nebo pomlouvačného obsahu.Obtěžovat, zastrašovat, bránit nebo zasahovat do jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.Přenášet nebo usnadňovat zveřejnění obsahu, který je pomlouvačný, škodlivý, ohrožující, obtěžující, urážlivý, rasově nebo urážlivý, vulgární, pornografický, obscénní, urážlivý nebo jinak nevhodný.Používejte vulgární nebo urážlivé výrazy.Předstírání jména někoho jiného.Vydávat se za jiného uživatele nebo kohokoli jiného není povoleno.Pokuste se získat heslo jiného uživatele.zveřejňovat jakýkoli reklamní nebo propagační obsah.Nahrávejte viry nebo jiný škodlivý obsah.Zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do provozu této webové stránky.


Společnost si vyhrazuje právo kdykoli odstranit obsah, mimo jiné včetně obsahu, který porušuje tyto standardy.Společnost nenese odpovědnost za žádný závadný obsah, se kterým se můžete setkat při používání tohoto webu.